Klassiske espaliersystemer

Arkitekturen kan suppleres og haven udvides med brug af espalierer med klatreplanter. Facader og gavle kan gøres mere interessante og give mulighed for grønne løsninger med mere natur i gårdmiljøer og haver. De anvendte espalier er udviklet med respekt for byggeskik og med brug af traditionelt smedehåndværk. Designet tager udgangspunkt i husets arkitektur og de enkelte klatreplanters behov for optimal vækst.

Der benyttes håndsmedede murspir i forskellige design og størrelser, som er tilpasset murværk, træ og pudsede facader.

Design af espalier, opsætning og efterfølgende beskæring af planter tilbydes i haver designet af RoomOutside og Ditte Channo.