Om RoomOutside

RoomOutside blev etableret i 2015 af Janni Bjerregaard Lund med en vision om at skabe unikke uderum med høj æstetik. Drivkraften bag arbejdet er en passion for æstetiske og inspirerende haverum, som passer til huset og husets ejere. Design-filosofien tager udgangspunkt i tankerne om at skabe balance mellem stramme former og vilde plantninger, kontraster i valg af materialer og iscenesættelse af belysningen. 

Med fokus på plante- og materialekendskab, samt løbende dialog med nogle af de dygtigste håndværkere i Danmark udvikles unikke løsninger til private haver. 

RoomOutside kan hjælpe dig under hele processen - fra design og etablering, til indretning og plan for løbende vedligeholdelse. I designfasen samarbejder RoomOutside ofte med arkitekter og indretningsarkitekter og efterfølgende sikres etableringen og vedligehold i samarbejde med leverandører og en række udvalgte anlægsgartnere, tømrer og stenhuggere. 

 

RoomOutside har af større projekter stået for at re-designe Mormonkirkens tempelhave i København og etablering af teglhave på RISØ forskningscenter med plads til 200 spisende gæster. Re-designet af Mormonkirkens tempelhave har været en fantastisk opgave. Havens stil og udtryk skulle matche tempelhaver i andre dele af verden, men samtidig skulle der sikres et nordisk præg.  En løbende sparring med en landskabsarkitekt fra Salt Lake City, som har haft ansvaret for etablering af tempelhaver i flere af verdens storbyer, gav den rette balance . Teglhaven på RISØ har været et spændende projekt med fokus på brugen af haven til spisning, møder, samt åndehul for mennesker og insekter. Der er fokus på nektarplanter, bærbuske og vand, som elementer der skaber liv i haven. RoomOutside har i begge projekter haft ansvaret for design, indhentning af tilbud, projektopfølgning i etableringsfasen, indretning med møbler og krukker, samt sikring af efterfølgende vedligeholdelse.

 

RoomOutside tilbyder primært havedesign på Sjælland. Ved særlige forespørgsler løses opgaver i resten af Danmark og i udlandet.

 

Janni Bjerregaard Lund er uddannet hortonom (Havebrugskandidat) fra Københavns Universitet og har en Ph.D i plantefysiologi. Uddannelserne er delvist gennemført på universiteter i Holland og Canada. Janni har undervist i plantekvalitet og planteproduktion på Københavns Universitet og en række europæiske universiteter.

 

Tidligere har Janni været ansat hos AgroTech, som i dag er en del af Teknologisk Institut, i roller som projekt- og programleder samt faglig ansvarlig og personaleleder. Janni var blandt andet overordnet ansvarlig for test og udvikling af nye planter, grønne tage, skybrudssikring af bebyggelser, biodiversitet og relaterede forsknings- og udviklingsprojekter. Konkret forskede et af hendes teams i haverummets effekt på menneskets trivsel. En viden som tages med i indretningen af det gode haverum.

I dag arbejder Janni også som freelance skribent for Det Kongelige Danske Haveselskab.